Προγράμματα για τη νέα σχολική χρονιά
Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2019 09:41

Τα προγράμματα του Κέντρου Πρόληψης «Παρεμβάσεις» για τη νέα σχολική χρονιά

Το Κέντρο Πρόληψης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ», φορέας που υλοποιεί προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας , με την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΑΝΑ και για αυτή τη σχολική χρονιά 2019-2020, σχεδιάζει μακρόχρονα προγράμματα που αφορούν τόσο στην οικογένεια όσο και στο σχολείο και υλοποιούνται στους δήμους του νομού αλλά και δράσεις για τον ευρύτερο πληθυσμό.

Οι δράσεις στοχεύουν αφενός στην ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων για να μπορούν να διαχειρίζονται τις όποιες προκλήσεις, αφετέρου στην ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των σημαντικών ενηλίκων - γονέων και εκπαιδευτικών ώστε να παρέχουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που θα διευκολύνει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

  1. 1. Προγράμματα ενίσχυσης των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους

α) για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας

Στόχος του προγράμματος, διάρκειας 6 - 8 συναντήσεων, είναι η ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση σε δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης συναισθημάτων και αφορά παιδιά που φοιτούν στην Β’ δημοτικού. Σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα εκτός ωρολογίου προγράμματος, με εθελοντική συμμετοχή των παιδιών και παράλληλο πρόγραμμα στους γονείς τους για σχολικές μονάδες της δημοτικής ενότητας Αμαλιάδας και ένα πρόγραμμα εντός σχολικού προγράμματος σε συνεργασία με το τμήμα Αγωγής υγείας.

β) για παιδιά β’ σχολικής ηλικίας

Στόχος του προγράμματος, διάρκειας 8-10 συναντήσεων, είναι η ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση σε δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, σχέσεων με συνομηλίκους, διαχείρισης συναισθημάτων, αντίστασης σε επιρροές και αφορά μαθητές που φοιτούν στην Ε’ και Στ’ τάξη του δημοτικού σχολείου. Σχεδιάζονται 3 προγράμματα εκτός ωρολογίου προγράμματος, με εθελοντική συμμετοχή των παιδιών, για τις σχολικές μονάδες των δημοτικών ενοτήτων Πύργου, Λεχαινών και Ζαχάρως.

γ) για εφήβους

Τα εργαστήρια έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εφήβων όπως είναι η εικόνα του εαυτού, η μετάβαση σε σχέση με την ηλικιακή φάση στην οποία βρίσκονται, οι σχέσεις με συνομήλικους, η επικοινωνία. Απευθύνονται σε μαθητές γυμνασίων, έχουν διάρκεια 4 -8 συναντήσεις και σχεδιάζονται 2 προγράμματα στις δημοτικές ενότητες Ολυμπίας (Πελόπιο) και Ανδραβίδας.

Τα προγράμματα των παιδιών και των εφήβων στηρίζονται στην βιωματική μέθοδο που επιτρέπει την ενεργητική συμμετοχή και αυτενέργεια των παιδιών και αξιοποιούνται εγκεκριμένα εκπαιδευτικά υλικά.

  1. 2. Προγράμματα για γονείς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Τα προγράμματα για γονείς έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των γονέων στο ρόλο τους, σε θέματα διαπαιδαγώγησης και επικοινωνίας ανάλογα με την ηλικιακή φάση των παιδιών τους. Πρόκειται για ομάδες (έως 20 ατόμων), διάρκειας 6 - 8 συναντήσεων που εστιάζουν στην ενεργητική συμμετοχή των γονέων μέσω συζήτησης και έκφρασης προβληματισμών και είτε είναι εξειδικευμένα ανά ηλικία των παιδιών, είτε είναι μεικτού τύπου.

- Για γονείς προσχολικής ηλικίας θα υλοποιηθεί πρόγραμμα στον Πύργο και θα αφορά γονείς των δημοτικών ενοτήτων Πύργου και Ιάρδανου.

- Για γονείς σχολικής ηλικίας θα υλοποιηθούν δυο προγράμματα στο πλαίσιο συνολικής παρέμβασης για την ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών της Β΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων Αμαλιάδας και των παιδιών Ε’ και ΣΤ’ τάξης της δημοτικής ενότητας Λεχαινών.

- Για γονείς εφήβων θα υλοποιηθούν δυο προγράμματα στις δημοτικές ενότητες Αμαλιάδας και Βαρθολομιού.

- Για γονείς παιδιών όλων των ηλικιών θα υλοποιηθεί πρόγραμμα στη δημοτική ενότητα Τραγανού.

   3. Προγράμματα για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ενίσχυσή τους στον παιδαγωγικό τους ρόλο καθώς και στην υποστήριξή τους στην υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Είναι βιωματικά, στηρίζονται στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών και υλοποιούνται σε εθελοντική βάση, εκτός ωρολογίου προγράμματος, σε συνεργασία με τα τμήματα σχολικών δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  1. 4. Πρόγραμμα στην ευρύτερη κοινότητα - Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης ενηλίκων

Πρόκειται για ομάδα προσωπικής ανάπτυξης βιωματικού χαρακτήρα που απευθύνεται σε ενήλικες άνω των 18 ετών, θα πραγματοποιηθεί στην Αμαλιάδα και αφορά στην διερεύνηση, αναγνώριση και κατανόηση της ανθρώπινης επικοινωνίας, ως σημαντικό παράγοντα ανάδειξης του εαυτού.

  1. 5. Ανταπόκριση σε αιτήματα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της δικτύωσης με τη σχολική κοινότητα, το Κέντρο έχει τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε αιτήματα σχολικών μονάδων και συλλόγων γονέων για παρεμβάσεις σε μαθητές (ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας, στα πλαίσια προγραμμάτων αγωγής υγείας), σε γονείς (ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας, γονεϊκού ρόλου) και σε εκπαιδευτικούς (ευαισθητοποίηση σε θέματα του παιδαγωγικού τους ρόλου).

Επίσης, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς υπάρχει δυνατότητα ατομικής και ομαδικής υποστήριξης σε θέματα που σχετίζονται με τον γονεϊκό και παιδαγωγικό τους ρόλο αντίστοιχα.

Στα πλαίσια των στόχων και των αρχών των προληπτικών προγραμμάτων το Κέντρο Πρόληψης συνεργάζεται και με άλλους φορείς της ευρύτερης κοινότητας για υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης για θέματα πρόληψης και ψυχοκοινωνικής υγείας.

Όλα τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και με σεβασμό στις ανάγκες όσων απευθύνονται στο Κέντρο και στο απόρρητο των πληροφοριών. Η ενημέρωση για τη συμμετοχή στα προγράμματα γίνεται μέσω των σχολείων της κάθε περιοχής με έντυπο υλικό ή με ενημερωτικές συναντήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο πρόληψης «Παρεμβάσεις», τηλέφωνο επικοινωνίας : 2622029710, Ελ. Βενιζέλου 29- Αμαλιάδα, στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.paremvaseis.gr καθώς και στο facebook: kentro prolipsis paremvaseis

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2019 09:48