26η Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών
Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2016 10:16

26η ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η εξάρτηση αποτελεί ένα σύνθετο ψυχοκοινωνικό πρόβλημα, που είναι σε άμεση αλληλεξάρτηση με τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες. Η κατάρρευση των αξιών και των ιδανικών, ο άκρατος καταναλωτισμός, ο ατομικισμός και η κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις για πολλά χρόνια δημιουργούσαν συνθήκες αποξένωσης, αλλοτρίωσης και απουσίας νοήματος που με τη σειρά τους πυροδοτούσαν την αύξηση όλων των εξαρτήσεων και ευρύτερα των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Πολύ περισσότερο σήμερα όπου η γενικευμένη κρίση έχει αυξήσει τον φόβο, την ανασφάλεια και την απογοήτευση, ο κάθε άνθρωπος βιώνει μεγαλύτερη πίεση και δυσφορία. Για κάποιους η αναζήτηση εύκολων δρόμων ανακούφισης και φυγής- άμεσων λύσεων μαγικών – όπως είναι οι εξαρτήσεις πολλές φορές φαντάζει ως διέξοδος. Μέσα από καθημερινές συμπεριφορές αναδύονται και νέες μορφές εξαρτήσεων όπως είναι το διαδίκτυο και ο τζόγος και εντείνονται φαινόμενα όπως η βία και η παραπτωματικότητα.

Σε αυτές τις συνθήκες της γενικευμένης αποδόμησης η οικογένεια και το σχολείο- ως σημαντικοί παράγοντες επιρροής και διαμόρφωσης στάσεων και συμπεριφορών, συχνά δυσκολεύονται να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια και εκείνες τις δεξιότητες που θα θωρακίσουν το παιδί στις μελλοντικές προκλήσεις της ζωή του, με αποτέλεσμα αυτό να είναι ευάλωτο και επιρρεπές σε αρνητικές επιρροές. Πρόκειται για την ενίσχυση δεξιοτήτων όπως είναι η ψυχική ανθεκτικότητα, ο αυτοέλεγχος, η αυτοεκτίμηση, η ικανότητα θετικής και υγιούς διαχείρισης των δυσκολιών, αλλά και για την δυνατότητα παροχής ενός υποστηρικτικού πλαισίου που θα διευκολύνει τον νέο άνθρωπο στην όποια μετάβασή του σε αλλαγές και θα το προστατεύει στις κάθε είδους επιρροές που θα συναντήσει στον δρόμο του.

Η πρόληψη είναι αυτή που μπορεί να θέσει τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για την μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης κάθε μορφής εξάρτησης. Η πρόληψη απευθύνεται σε όλους: τόσο στα παιδιά και στους νέους όσο και στους ενήλικες που τα επηρεάζουν. Επιδιώκει κυρίως να ενισχύσει την οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα ώστε να λειτουργούν υποστηρικτικά για τον κάθε άνθρωπο και αφετέρου στοχεύει στο να ενδυναμώσει τα άτομα - παιδιά και νέους ώστε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής δίνοντας νόημα στη ζωή μακριά από κάθε είδους εξάρτηση.

Υπάρχει ένα Πανελλαδικό Δίκτυο Φορέων Πρόληψης, μεταξύ των οποίων και το Κέντρο Πρόληψης «Παρεμβάσεις» όπου για 18 χρόνια επικοινωνεί τις αρχές της πρόληψης σε όλο το νομό. Δεν εστιάζει στην ενημέρωση. Δημιουργεί ομάδες, δίνοντας την δυνατότητα σε όσους συμμετέχουν σε αυτές να ευαισθητοποιηθούν και να υποστηριχτούν σε νέους τρόπους επικοινωνίας και θετικής αλληλεπίδρασης, καλλιεργώντας αξίες όπως το σεβασμό, τη συνεργασία, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την αλληλοεκτίμηση.

Στο νομό Ηλείας, οι προληπτικές παρεμβάσεις του Κέντρου υλοποιούνται κυρίως μέσα από τη σχολική κοινότητα και απευθύνονται σε παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους, στους γονείς από την προσχολική έως και την εφηβική ηλικία και στους εκπαιδευτικούς και των δυο βαθμίδων. Πρόκειται για μακρόχρονα κυρίως προγράμματα εκπαίδευσης σε δεξιότητες και υποστήριξης που υλοποιούνται σε όλους τους δήμους από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου. Κατά το χρονικό διάστημα 2015-2016 υλοποιήθηκαν 15 μακρόχρονα προγράμματα και 35 παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά και εφήβους, σε όλους τους δήμους. Σε ατομικές συναντήσεις υποστηρίχτηκαν περίπου 100 άτομα – γονείς και εκπαιδευτικοί σε θέματα συμπεριφοράς των παιδιών και επικοινωνίας στην οικογένεια. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή 450 περίπου ατόμων. Για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων το Κέντρο συνεργάστηκε με 120 σχολικές μονάδες όλου του νομού αλλά και άλλους τοπικούς φορείς που στήριξαν το έργο της πρόληψης στην Ηλεία.

Συνολικά στην Ελλάδα, από τα επίσημα στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ, την τελευταία πενταετία 2010-2014 (χρόνια κρίσης) καταγράφεται μεγάλη αύξηση του πληθυσμού που συμμετέχει στα προληπτικά προγράμματα των Κέντρων Πρόληψης. Συγκεκριμένα στα μακρόχρονα προγράμματα που υλοποιήθηκαν μέσω της σχολικής κοινότητας σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, συμμετείχαν, από 41.974 άτομα το 2010 σε 72.877 άτομα, το 2012 και 85.160 άτομα, το 2014.

Η 26η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών είναι μια ευκαιρία για τους φορείς που εργάζονται στον χώρο αντιμετώπισης της εξάρτησης να επικοινωνηθεί το έργο που επιτελείται τον υπόλοιπο χρόνο και να σηματοδοτηθεί η αναγκαιότητα ενίσχυσης του έργου της πρόληψης. Μέσα στις σημερινές συνθήκες αποσταθεροποίησης, ανασφάλειας και απογοήτευσης, η πρόληψη δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους μέσα από τις ομάδες που αναπτύσσει, να συναντιούνται, να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με όρους σεβασμού και αλληλοεκτίμησης. Δημιουργεί συνδέσεις και σχέσεις. Αυτά είναι τα εφόδια και τα αποθέματα που ενδυναμώνουν τον άνθρωπο και μπορούν να λειτουργήσουν ανακουφιστικά στην γενικευμένη δυσφορία και πίεση και αποτρεπτικά από κάθε μορφή εξάρτησης.

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων

και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας

Π.Ε Ηλείας «Παρεμβάσεις»omada_enilikon

omada_paidion

omada_paidion1

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2016 10:31