Δελτίο Τύπου
Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2016 07:45
Ολοκληρώθηκαν δυο προγράμματα του Κέντρου πρόληψηςΗλείας "Παρεμβάσεις" σε Αμαλιάδα και Αρχαία Ολυμπία που αφορούσαν τους γονείςεφήβων και τα παιδιά σχολικής ηλικίας αντίστοιχα.


Ολοκληρώθηκεαπό το Κέντρο Πρόληψης Ηλείας "Παρεμβάσεις" το πρόγραμμα για τους γονείς εφήβωνστην Αμαλιάδα. Πρόκειται για μια ομάδα συμβουλευτικής για τους γονείς πουμεγαλώνουν παιδιά στην εφηβεία και με στόχο να υποστηριχτούν στο μεγάλωμα τωνεφήβων. Συγκεκριμένα, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να διαπραγματευτούν θέματασχετικά με τις ανάγκες και τις συμπεριφορές των εφήβων, να συζητήσουν για τονόημα αυτών των συμπεριφορών στην πορεία της ενηλικίωσής τους καθώς και τα όριαστη σχέση γονέων – εφήβων. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο και πραγματοποιήθηκανσυνολικά 9 συναντήσεις με τους γονείς που δήλωσαν συμμετοχή. Συντονίστρια τωνσυναντήσεων ήταν η κα. Διονυσία Γκομώλη, κοινωνική λειτουργός.

Επίσης,ολοκληρώθηκε στην Ολυμπία το πρόγραμμα για παιδιά σχολικής ηλικίας καισυγκεκριμένα για μαθητές Ε' και Στ' τάξης των δημοτικών σχολείων της περιοχής,με στόχο την ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Τοπρόγραμμα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και μέσα από 10 συναντήσεις τα παιδιάεπεξεργάστηκαν θέματα που αφορούν στην επικοινωνία, τη συνεργασία, τηναυτοεκτίμηση και την προστασία του εαυτού, μέσα από δημιουργικούς καιενεργητικούς τρόπους συνεργασίας μεταξύ τους και συναισθηματικής έκφρασης.Συντονίστρια των συναντήσεων ήταν η κα Λάγαρη Κατερίνα, ψυχολόγος.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2016 07:48