Δελτίο Τύπου
Δευτέρα, 25 Ιανουάριος 2016 11:17

Δελτίο Τύπου

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα προγράμματα του Κέντρου Πρόληψης για γονείς, παιδιά και εφήβους. Προγράμματα που έχουν στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας, της αποδοχής, της συνεργασίας, των θετικών σχέσεων - παράγοντες που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της ψυχικής ανθεκτικότητας και της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Συγκεκριμένα, στον Πύργο, είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα γονέων προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για κύκλους συναντήσεων με σταθερή συμμετοχή των γονέων όπου έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν θέματα που αφορούν στις ανάγκες της προσχολικής ηλικίας καθώς και σε θέματα διαπαιδαγώγησης καθώς η προσχολική ηλικία είναι μια σημαντική φάση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η πρώτη ομάδα ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, η δεύτερη ομάδα είναι σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί έως τον Φεβρουάριο και άλλες δυο ομάδες πρόκειται να ξεκινήσουν αρχές Φεβρουαρίου για τους γονείς που ήδη έχουν δηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.

Πρόγραμμα για γονείς εφήβων είναι επίσης σε εξέλιξη στο Βαρθολομιό. Πρόκειται για συναντήσεις με γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβική ηλικία. Η ομάδα αποτελεί έναν χώρο συζήτησης για το νόημα των εφηβικών συμπεριφορών στην πορεία προς την ενηλικίωση καθώς και για τους νέους ρόλους και τα νέα όρια που διαμορφώνει η εφηβεία στο πέρασμά της.

Στο Βαρθολομιό είναι σε εξέλιξη και η ομάδα παιδιών σχολικής ηλικίας. Πρόκειται για ομάδα παιδιών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης διάρκειας 10 συναντήσεων όπου μέσα από ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να συναντηθούν με εποικοδομητικούς τρόπους συνεργασίας, επικοινωνίας και συναισθηματικής έκφρασης και να αναπτύξουν έτσι τις προσωπικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Τέλος, ολοκληρώθηκε στην Αμαλιάδα το πρόγραμμα για εφήβους που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο. Πρόκειται για εργαστήρια ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με τον εαυτό και την επικοινωνία μέσα στην ομάδα καθώς στην φάση αυτή συντελούνται σημαντικές αλλαγές τόσο στον εαυτό όσο και στις σχέσεις με τους άλλους που επηρεάζουν την ψυχοκοινωνική πορεία του εφήβου. Στα εργαστήρια συμμετείχαν έφηβοι από τα γυμνάσια της πόλης.