Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών
Τετάρτη, 25 Ιούνιος 2014 08:55

Η 26 Ιουνίου , παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών……είναι μια ευκαιρία για όλους τους φορείς, που συνδράμουν στο έργο της αντιμετώπισής των εξαρτήσεων, να επικοινωνήσουν το έργο που επιτελούν, ιδιαίτερα σε μέρες γενικευμένης κοινωνικής αποδόμησης.

Οι μεγάλες και βίαιες κοινωνικοπολιτικές ανατροπές των τελευταίων χρόνων με αρνητικούς συσχετισμούς στον οικονομικό, εργασιακό και πολιτισμικό τομέα στη ζωή των ανθρώπων, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα διάχυτης ανασφάλειας, ανεπάρκειας και αποσταθεροποίησης σε όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των ανθρώπων για υποστήριξη και ψυχική ενδυνάμωση.

Το Κέντρο Πρόληψης «Παρεμβάσεις» παρέχοντας τα τελευταία 16 χρόνια δωρεάν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, μόνο τη τελευταία διετία ανταποκρίθηκε σε διπλάσιο αριθμό αιτημάτων ατομικής υποστήριξης σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη διετία- 210 ατομικές συνεδρίες έναντι 109-. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η συμμετοχή γονέων, εκπαιδευτικών, παιδιών και εφήβων στις αντίστοιχες ομαδικές δράσεις υποστήριξης, αυξήθηκε κατά 50%. Ενδεικτικά, σε αυτή τη διετία δημιουργήθηκαν 25 ομάδες γονέων έναντι 16 που είχαν πραγματοποιηθεί την αμέσως προηγούμενη διετία.

Οι «Παρεμβάσεις» , όπως όλα τα Κέντρα Πρόληψης ανά την Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πρόληψης των εξαρτήσεων, εξακολουθούν να υποστηρίζουν το έργο αυτό, παρά την απουσία σοβαρής κρατικής μέριμνας, τέτοιας που να αντισταθμίζει την έξαρση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Η παρατεταμένη υποχρηματοδότηση (οφειλές Υπουργείων Υγείας - ΟΚΑΝΑ και Εσωτερικών για τα έτη 2009 - 2013, -20% η επιχορήγηση της επόμενης 7ετίας), η υποστελέχωση (5 επιστημονικά στελέχη για τη κάλυψη όλης της περιφερειακής ενότητας ύστερα από τη διεύρυνση των καλλικρατικών δήμων), η απουσία εκπαιδευτικής υποστήριξης των στελεχών ….νομιμοποιεί στις συνειδήσεις όλων μας την αδιαφορία για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και της ίδιας της ύπαρξής τους.

26 Ιουνίου 2014, παγκόσμια ημέρα τιμής στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια!!