Δελτίο Τύπου
Τετάρτη, 05 Μάρτιος 2014 11:09

Πρόγραμμα για γονείς

«Φροντίζοντας την οικογένεια με … Όρια»

Το Κέντρο Πρόληψης «Παρεμβάσεις» ξεκινά την υλοποίηση προγράμματος για γονείς παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας στο Δήμο Αρχ. Ολυμπίας. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε θέματα οριοθέτησης μέσα στην οικογένεια, με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους γονείς ως προς τους παράγοντες εκείνους που μπορούν να ευνοήσουν την θέσπιση ορίων - μια διαδικασία που παρέχει ασφάλεια, φροντίδα και καθοδήγηση στα βήματα του παιδιού.

Έναρξη 5 Μαρτίου 2014 στο Δημοτικό Σχολείο Αρχ. Ολυμπίας για 5 συναντήσεις , τις οποίες συντονίζει η Διονυσία Γκομώλη, κοινωνικός λειτουργός του Κέντρου Πρόληψης «Παρεμβάσεις».

επίσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα δράσεων που έχει σχεδιάσει το Κέντρο Πρόληψης «Παρεμβάσεις» σε γονείς, παιδιά, εφήβους, σε δήμους του νομού συμβάλλοντας στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Στην Κυλλήνη ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα για παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Οι μαθητές που συμμετείχαν εθελοντικά σε μια ομάδα 10 συναντήσεων επεξεργάστηκαν με βιωματικό τρόπο θέματα που σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση, την επικοινωνία, την αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων , την επιρροή από φίλους, τη λήψη αποφάσεων, δεξιότητες απαραίτητες για μια καλύτερη σχέση τόσο με τον εαυτό όσο και με τους άλλους.

Στα Λεχαινά ολοκληρώθηκε και το πρόγραμμα για γονείς εφήβων. Μέσα από έναν κύκλο 7 συναντήσεων οι γονείς ευαισθητοποιήθηκαν στις ανάγκες της εφηβικής ζωής όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τις αλλαγές στις αντιδράσεις των εφήβων ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία και η σχέση γονέα – εφήβου.

Στην Αμαλιάδα συνεχίζονται οι δύο ομάδες για γονείς που έχουν παιδιά στην προσχολική ηλικία. Σ΄ έναν κύκλο 7 συναντήσεων οι γονείς υποστηρίζονται σε θέματα που αφορούν τις ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας και το χειρισμό καθημερινών συμπεριφορών.

Όσον αφορά στις δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα, θα ξεκινήσει ομάδα παιδιών στα Μακρίσια, ομάδα εφήβων στο Βούναργο και ομάδες γονέων στην Ολυμπία, στη Βάρδα και στο Χάβαρι για τις οποίες θα υπάρξει επόμενη ενημέρωση.

Ταυτόχρονα είναι πολλά και τα αιτήματα που έχει δεχτεί και στα οποία θ’ ανταποκριθεί το Κέντρο για υλοποίηση επιπλέον δράσεων σε παιδιά, εφήβους, γονείς.